Integratieve Psychotherapie Zeist

De problemen waar je tegenaan loopt, kunnen van uiteenlopende aard zijn en variëren van zingevingsvraagstukken, hevige emoties en twijfels tot psychosomatische spanningsklachten.

Een greep uit klachten die je met integratieve psychotherapie kunt aanpakken:

 • Depressie, boosheid, angst, verdriet
 • Spanning, twijfel, onzekerheid, faalangst
 • Instabiel, lichtgeraakt, overgevoelig, nerveus
 • Pleasen, angst teleur te stellen, schuldgevoel
 • Gewichtsproblemen, eetstoornissen
 • Scheiding, verlies, rouw
 • Spanningspijn, stress, burnout
 • Jaloezie, wantrouwen, irritatie
 • Zelfkritiek, perfectionisme
 • Disbalans in emoties versus ratio
 • Lusteloosheid, vermoeidheid, desillusie
 • Disbalans in geven versus ontvangen
 • Eenzaamheid, gevoel niet begrepen te worden, gesloten
 • Hechtingsangst, niet kunnen verbinden
 • Psycho-somatische klachten

Duurzaam herstel met integratieve psychotherapie

Situaties die op je pad komen kunnen je behoorlijk uit balans brengen. Soms plotseling en heftig, dikwijls ook sluipend over een langere periode en voordat je het weet zit je vast en weet je niet meer wat te doen. Dikwijls zit je voor een keuze uit twee kwaden of wordt  je overmand door heftige emoties die je een helder zicht ontnemen en je blokkeren.

Je zorgen wegschuiven en emoties wegdrukken helpt niet meer;  met goede vrienden praten en afleiding zoeken evenmin. Je moet iets doen en weet dat uitstellen je situatie nog nijpender maakt. Je wilt het niet zover laten komen. Je wilt weer perspectief zien en de kracht voelen om knopen door te hakken, voor jezelf op te komen, in jezelf te geloven en te beseffen dat je in staat bent om de regie te voeren en je wensen te realiseren.

Integratieve psychotherapie is een effectieve manier om negatieve emoties, blokkades en psychosomatische klachten bij de bron aan te pakken en duurzaam te herstellen. Integratieve psychotherapie is een eigentijdse doelgerichte therapie die de verschillende benaderingen van talrijke therapiestromingen integreert. Het brede scala aan begeleidingsstijlen dat hieruit voortkomt, maakt het mogelijk om helemaal op jou af te stemmen en jouw persoonlijkheid als vertrekpunt te nemen.

Jij, met jouw levensloop, talenten en gevoeligheden bent uitgangspunt in de begeleiding. En de centrale vraag is dan ook, wat jij op dit moment in je leven met deze problematiek nodig hebt om verder te komen. Je wordt je bewust van de stressbronnen die je belemmeren; tegelijkertijd wordt je geactiveerd en gemotiveerd om je hulpbronnen in te zetten. Dit stelt je in staat om ook in moeilijke situaties grip te houden.

Holistische aanpak

Onze gedachten zijn over het algemeen zo getraind dat we ze voor alles wat we waarnemen en voelen inzetten om het begrijpelijk te maken voor ons en daarmee acceptabel.
Je zult gemerkt hebben dat gedachten lang niet alles kunnen verklaren. Dat kan leiden tot gepieker, twijfel en frustratie. Want wat we niet begrijpen is dikwijls moeilijk te verdragen.
Integratieve psychotherapie reikt je manieren aan waarmee je vanuit nieuwe perspectieven naar jezelf leert kijken en je waarnemingen, behoeften en emoties kunt doorgronden en bevatten. Pas dan ervaar je welke weg je helpt om verder te komen.
Gesprekken vormen de basis van waaruit we bepalen welke aanpak bij je past en je verder helpt. Vervolgens leiden interventies afgeleid van o.a. de systeemtherapie, voice-dialogue en emotioneel lichaamswerk tot nieuwe inzichten in jezelf en verklaren de onderliggende oorzaak van je klachten; waarmee ook helder wordt waar de oplossing ligt.

Naast ons bewustzijn is ook ons onderbewuste een belangrijke bron van informatie die ons een toegang biedt om zowel psychische als fysieke klachten te verlichten en te herstellen. Interventies uit de hypnotherapie bieden je de toegang tot het onderbewuste.

Lees hier meer over Hypnotherapie.