Coaching

shirin-2123

Carrière

 • Ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
 • Wil je doorgroeien of een carrière switch maken?
 • Meer voldoening uit je werk halen?
 • Weet je wat echt bij je past en wil je passie en werk integreren?

Allemaal vragen die je met coaching kunt omzetten in gerichte stappen voorwaarts. Vanuit verschillende perspectieven leer je kijken naar jezelf en naar je omgeving, zodat je mogelijkheden gaat herkennen en scheppen en zo actief vorm kunt geven aan je loopbaan.

Outplacement

 • Help je baan staat op de schop!
 • Na jarenlang dienstverband, sta je op straat!
 • Wat kan je nog meer?

Outplacement komt meestal voort uit een organisatieverandering waardoor het initiatief voor een carrière switch niet bij jezelf ligt maar bij je werkgever. Hierdoor ben je vaak niet meteen in staat om je te focussen op de toekomstige loopbaan. Een proces van ontkenning, verwerking en acceptatie kan hieraan vooraf gaan. Dit zorgvuldig doorlopen zorgt ervoor dat je je binnen afzienbare tijd alsnog kunt richten op de toekomst.

Effectief communiceren

 • Hoe overtuigend ben je?
 • Hoe zichtbaar ben je?
 • Ben je in staat om duidelijk te maken waar je voor staat?
 • Laat je conflicten niet uit de hand lopen?
 • Kun je empathisch luisteren en je reactie afstemmen op de ontvanger?

Of het nu gaat om beïnvloeden, overtuigen, je standpunt overbrengen, motiveren en verbinden. Communicatie is essentieel. Het kan je daarom helpen om je manier van communiceren onder de loep te nemen als je onvoldoende effect bereikt met je boodschap.

Een boost voor je ontwikkeling

Gericht werken aan je persoonlijke en professionele competenties met een persoonlijke aanpak gericht op jouw specifieke ontwikkelvragen.

In 2 tot 4 gesprekken.

Je komt snel tot de kern en werkt gericht naar een haalbaar doel.

Resultaat: vergroot zelfbewustzijn, breder perspectief op jezelf en de wereld om je heen
én trots op het effect.

Persoonlijk Leiderschap en Ondernemerschap

 • Hoe initiatiefrijk ben je?
 • Ben je je bewust van de invloed die je hebt?
 • Neem je verantwoordelijkheid over je positie?
 • Durf je fouten te maken?
 • Kun je omgaan met kritiek? Of wordt je dikwijls persoonlijk geraakt?
 • Durf je knopen door te hakken? Of stel je belangrijke beslissingen uit?
 • Kun je regie nemen en houden?
 • Ben je in staat anderen te motiveren, inspireren en mee te krijgen?

Of je nu leidinggevende, ondernemer of professional bent; de hierboven genoemde competenties zijn essentieel als je in je rol een grote mate van zelfstandigheid en autonomie nastreeft. Je koers uitstippelen en duidelijk voor ogen houden vormt de basis om gericht te beïnvloeden en te overtuigen. Daarnaast blijf je gemotiveerd en houd je de moed om ook in moeilijke fasen niet op te geven.

Wat is de synergie van je team?

 • Is er een gedeeld gevoel van verantwoordelijkheid en daadkracht voor het te behalen resultaat?
 • Zijn we complementair in onze aanpak en spreken we elkaar aan op ieders meerwaarde?
 • Vormen we een gesloten front of staan we open voor ontwikkelingen om ons heen?
 • Hoe flexibel zijn we als team en als individuen in dat team? Hoe groot is onze veranderbereidheid?
 • Dagen we elkaar uit? Houden we elkaar de hand boven het hoofd? Of vallen we elkaar af?
 • Wat is de kwaliteit van onze samenwerking?
 • Hoe effectief communiceren en overleggen we met elkaar?
 • Vertrouwen we elkaar en kunnen we van elkaar op aan?
 • Hoe gelijkwaardig gaan we met elkaar om?
 • Hoe faciliterend is je rol als leider van het team?

Als team ben je in staat om invulling of leiding te geven aan complexe bedrijfsprocessen die een diversiteit en kwantiteit aan expertise vereisen om het gestelde doel te halen. Als de kracht van het team inderdaad meer is dan de som van individuele teamleden, geeft dit een enorm gevoel van voldoening en energie. Voor jezelf en met je team regelmatig reflecteren op de doelmatigheid aan de hand van bovenstaande criteria, waarborgt die energie en voldoening.

Stress en burnout

 • Kun je grenzen stellen? Of bepalen anderen dat voor jou?
 • Is goed goed genoeg? Of streef je uiterste perfectie na?
 • Ben je tevreden met jezelf? Of is het nooit goed genoeg?
 • Luister je naar je lijf? Of ben je je totaal niet bewust van fysieke signalen?
 • Heb je een gezonde life-balance? Of wordt je vooral geleefd door je werk?
 • Delegeer je voldoende? Of durf je niets uit handen te geven?
 • Ontspan je regelmatig en heb je hobby’s? Of laat je to do list dat nooit toe?

Ontspannen klinkt zo eenvoudig. Jij weet als geen ander hoe zwaar verplichtingen naar jezelf en naar anderen kunnen wegen; hoe belangrijk waardering is en hoezeer je wilt voorkomen om anderen teleur te stellen. Bovendien laat je kritische blik op je prestaties niet toe dat je met gemiddeld resultaat genoegen neemt.
Coaching leert je om meer te focussen op jezelf, je eigen behoeften en belangen en stelt je geleidelijk aan in staat om de balans te herstellen in geven en nemen. Bovendien wordt je gefaciliteerd om je interne criticus eens goed onder de loep te nemen en op afstand te houden.