Een gedegen traject op maat op basis van heldere afspraken.

Wil je sparren over een heikele kwestie of enerverende situatie? Dan kan één gesprek al voldoende zijn. Wil je gericht aan de slag om een probleem aan te pakken? Dan volstaan doorgaans twee tot vijf gesprekken.

Kennismaking van een half uur is gratis en vrijblijvend.

 

Integratieve psychotherapie en relatietherapie kunnen deels worden vergoed uit de aanvullende verzekering zonder het eigen risico aan te boren. Bijkomend voordeel is dat de duur (gemiddeld anderhalf uur) en de intensiteit van de sessies het mogelijk maken om een traject in gemiddeld 2 tot 5 sessies succesvol af te ronden. 

Doelgericht, haalbaar en overzichtelijk
Concrete en haalbare doelen leiden tot een afgebakend, overzichtelijk traject van doorgaans 2 tot 4 gesprekken.
Sparren? Eén gesprek biedt volop helderheid, perspectief en opluchting.

Kwaliteitszorg en vergoeding
Afspraken komen in onderling overleg tot stand en worden vastgelegd in een coachplan. We evalueren na elke sessies in welke mate je doelen zijn bereikt en hoe de ingezette ontwikkeling doorgezet kan worden in de dagelijkse praktijk.
Aan de hand van een intakegesprek kan ik een plan van aanpak voor je schrijven op basis waarvan het traject mogelijk gefaciliteerd wordt door de werkgever.

Verder goed om te weten:

  • Coaching is voor zelfstandige ondernemers aftrekbaar van de belasting.
  • Bij arbeidsongeschiktheid vergoedt een verzekeraar vaak coachingstrajecten die gericht zijn op herintegratie.
  • Diverse CAO’s hebben een budget opgenomen voor coaching, ontwikkeling of opleiding.
  • Het  UWV vergoedt in bepaalde situaties een coachingstraject in het kader ‘herstel- en integratieproces’.

Tarieven
In overleg met de opdrachtgever geoffreerd.

Transparant, afgebakend en overzichtelijk
Op basis van het intake-gesprek komen we samen een plan overeen voor een afgebakend, haalbaar en overzichtelijk traject.
Doorgaans volstaan 2 tot 5 gesprekken.

Kwaliteitszorg en vergoeding
Ik werk volgens de normen van de Vereniging voor Integraal Therapeuten, VIT. Dat is de beroepsvereniging die de kwaliteit bewaakt en afspraken maakt met zorgverzekeraars. Op basis hiervan kun je als particuliere cliënt een deel van de kosten die je maakt, vergoed krijgen uit de alternatieve geneeswijzen die vallen in het aanvullende pakket (psycho-sociale therapie, code 24504).
Of en hoeveel je vergoed krijgt, is afhankelijk van je verzekeraar en de mate waarin je aanvullend verzekerd bent.
Op de website van de VIT en op die van je eigen verzekeraar kun je de nodige informatie hieromtrent vinden.

Vanaf 1 januari 2017 geldt voor alle professionals in de zorg de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, kortweg Wkkgz. Doel van deze wet is, o.a. om het indienen van klachten en geschillen voor cliënten laagdrempelig te maken. Mijn praktijk is aangsloten bij de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijze (SCAG).  Bij een geschil, of een klacht, hoop ik natuurlijk dat we er samen in goed overleg uit kunnen komen. Maar wanneer dat niet het geval is, kunt u zich wenden tot deze geschillencommissie.

Tarieven
€115,= voor intake en sessies van 1 uur;
€155,= voor intake en sessies van anderhalf uur.

Veilig, neutraal en respectvol
In de gezamenlijke intake wordt dikwijls al het patroon zichtbaar waarin je beiden vastzit en wat leidt tot irritaties en fricties. Op basis hiervan wordt een helder en haalbaar therapieplan opgesteld.

Ter ondersteuning van het gezamenlijke proces vinden doorgaans ook individuele sessies plaats waarin de focus ligt op ieders persoonlijke behoeften en emoties.
Kwaliteitszorg en vergoeding
Als gecertificeerde EFT-relatietherapeut, ben ik aangesloten bij de Stichting EFT-Nederland. De Stichting biedt mij een platform waar ik mijn kennis en kunde kan verdiepen en op de hoogte blijf van actuele ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en doorontwikkeling van de EFT-relatietherapie.
De EFT-Stichting zet zich in om samen met ander landelijke partners in contact met overheid en verzekeraars goede hulp bij relatieproblemen laagdrempelig toegankelijk te maken.

Sommige verzekeraars vergoeden EFT-therapie. De vergoeding is afhankelijk van je verzekeringspakket. Informeer hiervoor bij je verzekeraar.

Tarieven
€185,= (excl. BTW)  voor intake en sessies van gemiddeld 1,5 uur.

Bel of mail me voor een kennismakingsgesprek op korte termijn.
Je krijgt dan een een helder beeld wat ik voor je kan betekenen
en hoe het traject er voor jou uit kan zien.

t